Specializujeme se na výrobu a prodej bionafty (FAME). Nedílnou součástí našich obchodních aktivit je nákup a prodej biopaliv a surovin souvisejících s výrobou FAME.

Naše produkty

FAME

metylestery mastných kyselin destilované

FAME je biopalivo vyrobené na bázi rostlinných olejů a živočišných tuků. Může obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty,

mazivostní přísady a inhibitory koroze. Používá se především jako motorové palivo pro vznětové spalovací motory a kogenerační jednotky a jako topivo pro výrobu tepla.

Chemické parametry Jednotky Hodnoty Analytické metody
Obsah esterů  %  min. 96,5  EN 14 103
 Bod vzplanutí  °C  > 120  EN ISO 2719
 Obsah síry  mg/kg  max. 25  EN ISO 20 846
 Obsah vody  mg/kg  max. 300  EN ISO 12 937
 Obsah metanolu  %  max. 0,2  EN 14 110
 Číslo jakosti  mgKOH/g  max. 0,6  EN 14 104
 Obsah fosforu  mg/kg  max. 4  EN 14 107
 CFPP  °C  +11  EN 116

G-fáze

směs látek


Složení: glycerol, metanol, tuková fáze, voda

Využití: chemický průmysl, výroba chemikálií, výroba barev a laků, textilní průmysl, bioplynové stanice

G-fáze naší výroby je možné použít pouze pro technické účelyInformace a svozové plány našich dopravců naleznete pod odkazem níže


Svozové plány

O společnosti


TEMPERATIOR s. r. o.
Kociánova 453/11
460 06 Liberec 6

Příjezd pro kamionovou dopravu:
15°03´57“ východní délky
50°44´36“ severní šířky

IČ: 278 81 369
DIČ: CZ27881369
Tel.: +420 488 058 400
Fax: +420 488 058 450
e-mail: info@temperatior.cz

Výpis z Obchodního rejstříku
Osvědčení o registraci DIČ
Číslo daňového skladu

  Odesláním formuláře poskytujete společnosti Vaše osobní údaje. Více informací o jejich zpracování naleznete zde.

  Vedení společnosti


  Certifikáty


  Náš závod i námi dodávané produkty striktně splňují nejvyšší mezinárodní certifikace

   
  ISO9001
  ISO 9001
  ISO14001
  ISO 14001
  ISO45001
  ISO 45001
  ISCC-EU
  ISCC EU
   
   
  Politika-IMS-PZH
  Politika IMS+PZH
  INS
  INS
  certifikat-veterinarni-povoloni
  Veterinární povolení

  Video


  Nahlédněte do fungování naší společnosti

   
   

  kariéra


  Naše společnost v současné době nabízí následující pracovní pozice:

   

  Compliance program


  Společnost TEMPERATIOR s.r.o., za účelem prevence a minimalizace rizik a současně za účelem účinné ochrany v oblasti práva trestního a zejména pak v intencích zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění a současně za účelem prevence proti sociálně patologickým a nežádoucím právním jevům uvnitř společnosti, se rozhodla vytvořit Compliance program, a to jako soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření.

   

  Společnost TEMPERATIOR s.r.o. a její statutární orgán považují za naprosto nežádoucí jakékoli jednání, jež může být způsobilé poškodit dobré jméno společnosti TEMPERATIOR s.r.o. a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže. Na základě tohoto přesvědčení byl vytvořen tento Compliance program a v tomto přesvědčení byl, je a bude ve společnosti TEMPERATIOR s.r.o. uplatňován.

  Základní principy a stanoviska společnosti TEMPERATIOR s.r.o. k tématu a obsahu tohoto Compliance programu jsou stanovena ve Stanovisku statutárního orgánu společnosti TEMEPERATIOR s.r.o. Základním stavebním kamenem Compliance programu je Etický kodex se všemi jeho přílohami. Za účelem eliminace rizika protiprávního nebo neetického jednání byla zřízena Etická linka, určena pravidla jejího využití a vytvořen seznam kategorií neetického jednání. Za účelem seznámení obchodních partnerů společnosti s principy a zásadami jejího Compliance programu byly vytvořeny Compliance smluvní doložka, protikorupční doložka a doložka ve vztahu k zadavatelům veřejných zakázek. Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné v níže uvedených odkazech.

   

  Nouzový manuál
  (2MB, požadováno heslo)

  Zhodnocení rizik plynoucích z činnosti firmy
  (86MB, požadováno heslo)

   

  Stanovisko statutárního orgánu společnosti TEMPERATIOR s.r.o. k povinnosti dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a k vytvoření Compliance programu

  Etický kodex společnosti TEMPERATIOR s.r.o.

  Etická linka společnosti TEMPERATIOR s.r.o.

  Formulář pro podání oznámení

   Kategorie oznámení (povinné)

   Vztah oznamovatele ke společnosti TEMPERATIOR s.r.o. (povinné)

   Místo problému (povinné)

   Stručný popis oznámení (povinné)

   Chci být informován/a o výsledcích oznámení

   Vyplňte pouze v případě, chcete-li být o průběhu a výsledcích informován/a

   Souhlasím s pravidly pro použití etické linky (povinné)

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů (povinné)Více o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.